Celebrity inscription
Xu Cai wrote an inscription
Zhang yangtin wrote an inscription
Cheng long wrote an inscription
Liang shouyu wrote an inscription
Zhang shan wrote an inscription
Xi yuntai wrote an inscription
Zhou shusheng wrote an inscription
Chang cang wrote an inscription
Wu Bin wrote an inscription
Yu Haiwrote an inscription
Xu Cai wrote an inscription
 
Evaluation Committee
副标题

Honorary Chairman

Zhang Yaoting /Beijing, Chang Chang / Beijing, Liang Shou-Yu / Canada, Xi Yun Tai / Sichuan,Zhou Shusheng / Singapore

Ⅱ Executive Chairman

Yang Wei /Zhejiang

Ⅲ Secretary-General

Huang Jianjun /Hebei

Ⅳ Vice-President

Wu Xinliang /Sichuan, Li Hong / Heilongjiang, Wan Han Kui / Chongqing, Wu Shijun / Beijing

Ⅴ members

Wu Wenqing / USA, HelenLiang / Canada,Yu Wenxue / Russia, Li Yuhua / Germany, Fu Changhui / Singapore,Xin Guiwei / Zhejiang

 
Online video
副标题
 
Atlas display
 
Book release ceremony
Volume I publish ceremony(1)
 
2015 wall calendar
Wang Hankui(Chongqing)
Xi Yuntai(Sichuan)
Wu Xinliang(Sichuan)
Li Hong(Heilongjiang)
Wu Chaocheng(Sichuan)
Yang Wei(Zhejiang)
Mu Song(Liaoning)
Huang Jianjun(Hebei)
Wu Dehai(Heilongjiang)
Chen Hongguang(Sichuan)
Wang Hankui(Chongqing)
 
Dachuntang of liquor
大椿堂陈酿酒(58元/瓶)
 
2014 wall calendar
Liang shouyu(Canada)
Xu yuntai(Sichuan)
Zhou shusheng(Singapore)
Peng yufang(Hubei)
Song yixiang(Shandong)
Yang wei(Zhejiang)
Wu wenqing(USA)
Mu song(Liaoning)
Zhang jincai(Guizhou)
Wu chaocheng(sichuan)
Liang shouyu(Canada)